dijous, 9 de febrer del 2023

Saps què és la jornada indirecta?

Art.48 Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.

S'entén per dedicació indirecta tota aquella efectuada dins la jornada de treball que estigui relacionada amb l'activitat pròpia, com és ara temps de preparació, avaluacions, programació i altres tasques de naturalesa anàloga.

En els contractes iniciats, segons diu el III Conveni, es farà constar la frase ”la jornada de treball inclou el percentatge de jornada indirecta establert al Conveni col·lectiu.

 El lleure és clau en l'aprenentatge dels infants i el jovent. És una eina fonamental per a la inclusió, a més d'un espai amb intencionalitat pedagògica. 

Cal que es doti al personal que s'hi dedica, dels recursos necessaris per fer-ho bé. Hem de regular la seva jornada. S'ha d'incloure tota la feina que es fa quan els usuaris no hi són, però que és essencial per oferir una atenció amb intenció pedagògica i, per tant, una atenció educativa de qualitat.

Per aconseguir una atenció  educativa de qualitat
cal oferir les eines necessàries al personal que hi treballa

 La Federació d'Ensenyament de la USOC
reclama més hores 
d'atenció indirecta retribuïdes.

divendres, 18 de març del 2022

ELECCIONS SINDICALS FUNDESPLAI

Si ets treballadora de Fundesplai, els dies 22, 23, 24 I 25 de març, podràs escollir les teves representants al comitè d'empresa.


Participa per poder dir la teva!

Votar FeUSOC és lluitar I guanyar pels teus drets!


I PERQUÈ VOTAR-NOS?


  • Les treballadores que ens presentem a la llista. de FeUSOC som gent com tu, gent corrent que depèn del treball per viure.
  • Creiem en un projecte sindical on totes les treballadores hi tinguin cabuda. Nosaltres no venem drets, els defensem!
  • Volem defensar cadascun dels nostres drets laborals i socials.


Vetllar pels nostres dretsGarantir una informació 
transparent. Participar del pla de formació. 
Assegurar que rebis el teu calendari laboral. Resoldre 
neguits i problemes de tothom. Promoure la Igualtat. 
Cada vegada som més les treballadores que creiem amb la FeUSOC, perquè som l'eina necessària per millorar el nostre present i futur laboral dins del sector!

Nosaltres amb el teu suport volem organitzar-nos i treballar per defensar els nostres drets.


dimarts, 15 de març del 2022

Participa!!! Eleccions Fundesplai

Participa!!!

 eleccions a Fundesplai

Vota a la USOC


La USOC presenta 108 candidats i candidates d'àmbits molt diferents dins del lleure: suport educatiu, coordinació, monitoratge, bressols, cuina...  La USOC dona veu a tots i totes. Fins ara hem treballat amb i per a tothom, participant activament en tots els comitès i acords que hi ha hagut dins de l'empresa i volem continuar fent-ho:

En la prevenció i riscos laborals

Per la igualtat d'oportunitats

Pal·liant la pèrdua anual d'hores del personal vetllador.

Demanant una formació homologada i professionalitzadora.

Reclamant Plans d'acollida per a les noves incorporacions, així com els grups de persones subrogades en els concursos.

Lluitant per no perdre drets, com el complement de les baixes per malaltia comuna.

Reivindiquem una promoció interna que arribi al personal d'atenció directa.

Acompanyament i consultes de tots i totes les treballadores.


 Volem continuar sent la teva veu!!!
Per aconseguir una representació PLURAL
que posi el lleure com a element principal

UNEIX-TE a la NOSTRA LLUITA!!!


dilluns, 28 de febrer del 2022

Acord de taules salarials 2022, 2023 I 2024


Si, ja tenim aquí,  després de molt de temps de negociació, i gràcies a la bona feina de la USOC, hem pogut signar un acord de taules salarials entre els tres sindicats presents a la mesa del conveni i les patronals. 


Per saber com s’ha arribat fins aquí caldria fer una mica d’història: 


- 2016 Increment salarial: 0’5% 

- 2017 Increment salarial: 0% 

- 2018 Increment salarial: 0% 

- 2018 La feUSOC entra a la negociació del conveni del lleure 

- 2019 Increment salarial: 1% el gener i 1,5% el setembre (acumulat de 2’5%) 

- 2020 i 2021, i degut a la situació de pandèmia, no es va poder arribar a acords. 

- Del juny de 2021 fins l’actualitat hem passat per diferents fases: 

- Desbloqueig de la negociació, després de demanar empara al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC). 

- Focalització de la negociació en les taules salarials del 2021 i 2022, prèvies a qualsevol altra negociació. 

- Propostes patronals molt a la baixa en el context d’un increment de la inflació elevat per la pujada de l’energia. 


Amb aquest panorama arribem al desembre de l’any 2021. La patronal fa una proposta d’increment salarial insuficient per a un sector molt castigat, molt precari i que cal dignificar. 


Un dels sindicats integrants de la mesa negociadora, que fins a la nostra entrada tenia la majoria absoluta en el conveni, s’avé a la proposta patronal, però amb la negativa de la USOC i de la UGT (que sumem més del 50 % de la representació) a acceptar els increments proposats, la patronal es veu forçada a presentar-ne una altra que compleix la condició ineludible d’aquesta majoria sindical, d’iniciar l’any 2022 amb un increment salarial mínim de 1,5 % amb efecte 1 de gener de 2022. 

Després de les dues darreres reunions de la mesa negociadora s’arriba a un acord per unanimitat de totes les parts. 


Els increments salarials pactats es concreten en: 


2022 Increment salarial de 2’5 punts percentuals, repartits en dos moments: 

1,5% amb efectes 1/01/2022 (hauran de pagar endarreriments) 

1% amb efectes 1/09/2022 

2023 Increment salarial del 2% amb efectes 1/09/23 

2024 Increment salarial del 2’5% amb efectes 1/09/24 


Els increments pactats per als anys 2023 i 2024 podran ser, previ acord entre les parts, susceptibles de ser modificats a l’alça. 


Al mateix temps, la mesa negociadora ha acordat la inclusió de tres nous perfils professionals: Mediador/a Cultural, eliminar el perfil de Venda d’entrades i reserva de grups per incloure’l al nivell d’Informador/a i Tècnic de Producció. 

També s’ha arribar a l’acord de la creació de tres comissions de treball: 


- Comissió colònies, campaments i activitats anàlogues i registre horari. 

- Comissió reforma laboral i millores socials. 

- Comissió classificació professional. 


Durant el darrer tram de la negociació, la USOC ha insistit en la necessitat d’acompanyar els increments salarials pactats amb millores socials, com per exemple els permisos retribuïts o altres que s’afrontaran en la corresponent comissió. 


Tenim molta feina a fer i el sector necessita sindicats valents. 

La USOC sempre al teu costat. 

Endavant companyes ! companyes!

dimecres, 26 de gener del 2022

Encara sense acord en el Lleure Educatiu

ENCARA SENSE ACORD EN EL LLEURE EDUCATIU

 

On estem encallats? 

En la negociació del IV Conveni col·lectiu i més concretament de les taules salarials, després d’una negociació que es va iniciar l’any 2018 i de la que resta pendent altres temes d’importància.

 

D’on venim? 

Essencialment de congelacions salarials entre el 2016 i 2021, a excepció de l’any 2019 que vàrem poder acordar unes taules per aquell any. Hem fet grans esforços per adaptar-nos als efectes de la pandèmia i les seves conseqüències sobre les persones treballadores i les empreses. Però entenem que aquest any 2022 és moment de començar a recuperar poder adquisitiu dels salaris, després de la pèrdua, tenint en compte que només l’any 2021 l’IPC català s’ha situat per sobre del 6%.


Darrera proposta de les patronals 

 Després de mesos de negociació de les taules salarials, de sol·licitar la part social, el mes de juny passat, la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, de renúncies importants de la part social com a la retroactivitat salarial a l’any 2021; la part patronal va presentar la seva darrera proposta que inicia l’any 2022 amb un increment de l’1% el mes de gener, que considerem insuficient per començar la recuperació.


Proposta de la USOC i la UGT 

Després de molt de temps de negociacions entre patronals i sindicats presents a la mesa de negociació del conveni, i davant de propostes patronals que considerem insuficients encara, la USOC i la UGT hem presentat a la resta d’entitats presents a la negociació una proposta conjunta de mínims, que, tot i així, les patronals tampoc no s’avenen a acceptar. 

2022 Increment salarial de l’1,5% amb efectes 1/01/22 

2022 Increment salarial de l’1% amb efectes 1/09/22 

2023 Increment salarial del 2% amb efectes 1/09/23 

2024 Increment salarial del 3% amb efectes 1/09/24 

Acompanyant aquesta proposta, i per a compensar la moderada pujada salarial i els no increments dels anys 2018, 2020 i 2021 demanem unes millores socials per al sector.

 

Consideracions 

Aquesta situació, que sembla enrocada, ha de tenir un punt de trobada. 

El sector necessita un acord, les persones treballadores no són el problema, són la solució.

 Volem tancar un conveni digne, ja!

dimecres, 15 de setembre del 2021

EL LLEURE EDUCATIU SORTIM AL CARRER!

Després d’anys de negociació i davant de postures immobilistes al Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya per part de les patronals, durant tot aquest temps; ens aboquen a fer un pas endavant per garantir, d’una vegada per totes, la signatura d’un conveni digne.

És per això que, ara més que mai, us necessitem i fem una crida a la mobilització com a mesura de força.

Totes i tots hem de lluitar per la millora de les nostres condicions laborals amb compromís i participació.

Us animem a reservar-vos dos dies claus per mobilitzar-nos per defensar la signatura d’un conveni digne.

                                CONCENTRACIONS

Dimarts 21 de setembre a les 10 hores. Plaça de Sant Jaume.

Dimecres 29 de setembre (hora per determinar). Parlament de Catalunya


                                 T’hi esperem !!!

 

    AMB ELS NOSTRES DRETS NO S'HI JUGA!!!

 


 

dilluns, 13 de setembre del 2021

Informació bàsica per començar el curs

El lleure afronta un nou curs sense oblidar encara les restriccions de la Covid però amb tanta dedicació i compromís com sempre ho fa.

Oferint la nostra tasca educativa, inclusiva i facilitadora per a la conciliació familiar, col·laborem a fer dels centres escolars un tot, un servei realment sistèmic amb intenció de servei per a tots i totes.

Amb la nostra labor, ocupem més de la meitat de les hores de servei educatiu que es brinden a infants i joves, alhora que englobem una gran varietat d'àmbits.

Comencem el curs 21-22! No oblidem els aspectes bàsics per vetllar pels nostres drets:

Taula salarial vigent


Permisos retribuïts:


La Federació d'Ensenyament de la USOC continuarà treballant per facilitar la feina de tots els qui s'hi dediquen al lleure, vetllant pels seus interessos laborals i de seguretat, consolidant els ja instaurats i lluitant sense treva per aconseguir-ne de nous. 

Treballarem per visualitzar la tasca professional en educació del sector del lleure i també, com no podria ser d'altra manera, reclamarem una posició de respecte dins de l'ens de l'ensenyament.


dimarts, 8 de juny del 2021

JORNADA INDIRECTA


La major part de les persones que treballen al lleure educatiu i sociocultural no disposen de jornada indirecta. Els que la tenen, perquè ho marca el conveni o està especificat als plecs dels concursos, no posseeixen un nombre d'hores adequades a la tasca, i en el pitjor dels casos, hi ha algunes empreses que no els hi volen respectar aquest dret.
 

Què és la jornada indirecta?
Espai de temps dins de la jornada laboral en què els treballadors/es del lleure no hi són davant la canalla, fent l'atenció directa, moments dedicats a la realització de tasques relacionades amb les activitats i els usuaris com ara la programació, preparació, avaluació i altres activitats anàlogues. Això que en l'àmbit docent s'anomena jornada no lectiva.


Per a què serveix la jornada indirecta?
Serveix per programar les activitats, coordinar-se amb la resta de l'equip o amb el referent, així com amb l'empresa que contracta, el centre on es treballa i la resta d'agents educatius implicats en l'educació dels infants i joves als que assistim.

La jornada de treball és el temps que cada treballador dedica a l'execució de la tasca per la que ha estat contractat, comptabilitzant el nombre total d'hores que l'empleat/da ha d'exercir per a desenvolupar la seva activitat laboral.

La realitat dels treballadors i treballadores del lleure és que la majoria no cobrem per fer una part de la nostra feina, que és molt important. Estem obligats a fer gratuïtament les coordinacions amb altres professionals, recollir les pautes de treball de la direcció de l'empresa o dels nostres tècnics, formar-nos en l'atenció a les necessitats específiques dels usuaris o del servei que pot canviar cada curs... entre moltes d'altres tasques. Treballem algunes hores de manera altruista, només per la satisfacció personal d'una feina ben feta, o potser per no patir conqüències negatives.

Així, ens trobem que els monitors i monitores de menjador només disposen d'un 4% de la jornada indirecta i les coordinadores/ors un nombre limitat d'hores depenent del grup de monitores/ors. Per a la realització d'un casal d'estiu, 
en què tota la jornada és a càrrec dels professionals del lleure, disposem només d'un 5% per la categoria de monitor/a i un 12% per la de coordinació. La resta dels treballadors que fem educació dins dels àmbits que inclou el lleure, només cobrem pel temps que hi som davant dels usuaris, la resta la fem per dedicació a la nostra feina o por a les conseqüències.

És evident que són hores insuficients per realitzar la programació, preparació i gestió correcta d'activitats, i que aquestes siguin educatives i segures. Tanmateix, la majoria de les persones que ens hi dediquem a l'educació en el lleure fem hores no retribuïdes, amb l'objectiu de paliar el deficit d'hores d'atenció indirecta que són essencials per a una bona coordinació i un correcte funcionament.

Es defineix el lleure com un "... conjunt d'iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d'infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del curriculum escolar i de l'àmbit familiar", però si treballes amb intenció pedagògica et cal temps per organitzar, saber i pensar que es farà, com es farà, quan es farà, necessites hores per avaluar el que s'ha fet i amb quina finalitat es va fer, amb l'objectiu de retroalimentar i millorar la proposta educativa. Fer atenció sense intenció pedagògica és només posar un pegat per fer veure que oferim atenció educativa quan realment no ho és. 

En poques paraules, el lleure és clau en l'aprenentatge dels infants i el jovent, és una eina fonamental per a la inclusió, a més d'un espai amb intencionalitat pedagògica. Cal que es doti al personal que s'hi dedica dels recursos necessaris per fer-ho bé, hem de regular la seva jornada, s'ha d'incloure tota la feina que és fa quan els usuaris no hi són, però que és essencial per oferir una atenció amb intenció pedagògica i per tant una atenció educativa de qualitat.

Per aconseguir una atenció  educativa de qualitat
cal oferir les eines necessaries al personal que hi treballa


Des de la USOC LLEURE 
reclamen més hores 
d'atenció indirecta retribuïdes

dimecres, 19 de maig del 2021

Les representants d’USOC en el comitè de 7iT volem informar de la situació actual de l'empresa i el personal de cuina:

7iT és una empresa del sector del lleure que en la actualitat compta amb uns 1500 treballadors.

L'activitat majoritària és el lleure, tot i que hi ha treballadors contractats a les cuines què els apliquen el conveni de col·lectivitats. Aquest col·lectiu és minoritari a 7iT (són uns 300 treballadors segons dades de l'empresa).

El conveni de col·lectivitats de Catalunya, va ser impugnat i més tard declarat nul pel tribunal superior, de manera que passava a ser d’aplicació el conveni estatal.

Davant d'aquest fet, l'empresa 7iT va manifestar la seva intenció de passar a tot aquest personal de col·lectivitats al conveni què és d'aplicació majoritàriament a l'empresa; el conveni del Lleure.

Per als membres de la USOC, aquest plantejament, en aquest moment, hauria de respectar per sobre de tot, les condicions econòmiques més beneficioses d'aquest col·lectiu si és que l’empresa vol fer aquest pas de manera acordada. 

Des de la primera reunió, el 17 de Febrer, on l'Empresa va informar de quines eren les seves intencions, els membres d’USOC hem passat pels centres explicant quines eren les propostes i recollint les manifestacions del personal afectat i la postura majoritària és la de no acceptar aquest canvi tal com es planteja.

Majoritàriament s'ha demanat que s'haurien de mantenir els articles del conveni actual, però sobretot: 

  • Continuar rebent el premi de vinculació tal com contempla el conveni, sense retallades.
  • Augments salarials i complement ad-personam revaloritzable.
  • Mantenir els dies de permís personals. 

Doncs bé, la postura de la USOC ha estat en tot moment defensar la veu del personal de cuina i no acceptar cap proposta que tingués un impacte econòmic desfavorable per al treballador.

En el moment actual, la situació és la següent: 

L'Empresa ja ha expressat la seva definitiva proposta i no recull les principals reivindicacions del col·lectiu. 

Des del comitè d’empresa i sense comptar amb les correccions aportades per part de la USOC, la resta de sindicats han decidit, de forma unilateral, informar als treballadors, de manera tendenciosa, (sota el nostre parer) sobre quines són les decisions finals per a la signatura de l'acord, distribuint un enllaç en el que els treballadors que vulguin hauran de votar SI/NO/NS.NC 

Els representants d’USOC no hem pogut participar en el tipus de pregunta a fer, i tampoc se’ns ha escoltat quan hem dit que l’eina emprada per fer les votacions no era adient, doncs no garantia una resposta fiable. 

En l'escrit que han distribuït als treballadors queda dit que l'Empresa ha acceptat la majoria de propostes fetes pel comitè i això no es correspon amb la realitat.

Us seguirem informantdimecres, 12 de maig del 2021

Desconnexió Digital

Què entenem per dret a la desconnexió digital?

Consisteix a evitar que el treballador es vegi sotmès a la pressió que pot comportar que l'empresa li segueixi donant instruccions, o fins i tot noves ordres fora de la seva jornada laboral.

En la nova normativa de treball a distància es recull la desconnexió digital des d'una perspectiva col·lectiva, com a contingut de la negociació, del seu desenvolupament i definició, i com a dret individual de la persona treballadora que exerceix tota o part de la seva jornada a distància o teletreballant. 


El dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral es regula en l'art. 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i, segons la seva disposició final primera, té caràcter de llei ordinària, malgrat estar contingut en l'articulat d'una llei orgànica. Té el seu reflex en el nou article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors.

"Els treballadors tenen dret a la intimitat en l'ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per l'empresari, a la desconnexió digital i a la intimitat front la utilització de dispositius de videovigilància i geolocalització en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals."

Amb aquesta regulació, es tracta de protegir el treballador o treballadora d'intrusions de l'empresa, que pretén que segueixi estant al seu servei fins i tot fora d'hores de treball. La relació laboral té uns límits, un horari concret i si l'empresa pretén seguir exercint el poder de direcció en acabar la jornada laboral, excedeix de les seves competències i del temps de treball establert en el contracte.

Desconnexió digital a la nova normativa de treball a distància

En el teletreball caldria determinar molt bé el que es considera com a horari de treball i temps de descans, podent-se efectuar comunicacions en el primer cas i limitant les mateixes en el segon. Sens dubte, una prima línia difícil de traçar i que hauria de quedar determinada pel contracte de treball o la negociació col·lectiva, com ja regula el Reial decret llei 28/2020.

El dret individual a la desconnexió digital es regula a l'article 18 i es determina el deure empresarial de garantir la desconnexió, havent de limitar l'ús de les comunicacions durant els períodes de descans, respectant la durada màxima de la jornada.

També planteja el deure d'elaborar, prèvia negociació amb la representació legal dels treballadors, els criteris i protocols per definir l'exercici del dret a la desconnexió.

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC denunciem també que, malgrat els avenços en el reconeixement i regulació d'aquest dret, la manca d'aplicació de la nova normativa de teletreball als que van començar a teletreballar arran de la crisi sanitària, provoca una gran desprotecció en els treballadors i treballadores del sector. Molt d'aquest personal, per l'ús abusiu dels mitjans tecnològics, veuen com la seva jornada laboral es converteix en infinita.


Si veus que els teus drets estan sent vulnerats, contacta amb nosaltres i alguna de les responsables del lleure et facilitarà tota la informació! Envia'ns un correu a 


dimarts, 13 d’abril del 2021

La figura del delegat/da en PRL

 Saps qui són els delegats/des en


 prevenció de riscos laborals?Tot i que els centres educatius poden semblar entorns segurs, tota activitat laboral comporta els seus riscos i aquests tenen possibles conseqüències. Per això ens hem de prendre seriosament la prevenció, doncs ens ajuda a evitar accidents i a prevenir malalties.

És important saber que les empreses estan obligades a garantir la seguretat i la salut de les seves treballadores i dels seus treballadors.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) té com a objectiu:

Promoure la seguretat i la salut dels treballadors/es mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

Així doncs, a més  dels representants dels treballadors/es en el comitè d'empresa, la LPRL inclou la representació especialitzada en seguretat i salut laboral a través dels delegats/des de prevenció

Qui són?

Són treballadors i/o treballadores escollits per i entre els representants legals dels treballadors/es en el comitè d'empresa o entre els delegats i delegades de personal, amb funcions específiques en matèria de riscos laborals en el seu lloc de treball.

Quants són?

Les empreses compten amb un nombre determinat de delegats/des de PRL depenent del seu nombre de treballadors/es:

- A les empreses de fins a 30 treballadors:  1 delegat de prevenció, que ha de ser el delegat de personal.
- A les empreses que tinguin entre 31-49 treballadors: un delegat de prevenció escollit pels delegats de personal i entre membres d'aquest col·lectiu.
- De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció.
- De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.
- De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció.
- De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció.
- De 2001 a 3000 treballadors:  6 delegats de prevenció.
- De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció.
- A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció.

Quines són les seves competències? 

- Col·laborar amb l'empresa per millorar l'acció preventiva.

- Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i de les treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos labrorals.

- Ser consultats per l'empresari, abans d'excutar decisions referents a l'art. 33 de la Llei 31/1995 de PRL, abans que siguin executades.


- Exercir una tasca de vigilància i control sobre l'acompliment de la normativa de PRL.

Ara, en temps de pandèmia, més que mai, a la USOC ens preocupem per la salut de les treballadores i els treballadors. Si teniu qualsevol dubte o incidència, no dubteu en contactar-nos!

lleure@usoc.cat

Per a més informació sobre la Llei 31/1995 de PRL, entreu al següent enllaç:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292


dimarts, 23 de març del 2021

FAQ's Formació


"Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’empresa tenen dret a un permís retribuït de vint hores anuals de formació professional per a l’ocupació, vinculada a l’activitat de l’empresa,, acumulables per un període de fins a cinc anys. El dret s’entén complert en tot cas quan el treballador pugui realitzar les accions formatives dirigides a l’obtenció de la formació professional per a l’ocupació en el marc d’un pla de formació desenvolupat per iniciativa empresarial o compromès per la negociació col·lectiva. Sense perjudici d’això, no es pot incloure en el dret a què es refereix aquest apartat la formació que obligatòriament hagi d’impartir l’empresa a càrrec seu de conformitat amb el que preveuen altres lleis. Si no es preveu en conveni col·lectiu, la concreció de la forma de gaudi del permís s’ha de fixar de mutu acord entre treballador i empresari."  (art.23. 3 ET)

Tinc dret a la formació? 

Si. Com a mínim  has de tenir un any d'antiguitat a l'empresa.

Quina durada té aquest permís?

Un total de 20 hores anuals i retribuïdes. Si durant l’any no les consumeixes, es poden acumular durant els següents anys, fins a un període màxim de 5 anys.

Amb aquest permís quin tipus de formacions puc fer?

Han de ser vinculades a l'activitat de l'empresa, però no és necessari que estigui relacionada amb el teu lloc de treball o grup professional. 

Les formacions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estan incloses?

No estan incloses dins del còmput de les 20h, són d'obligatorietat per l'empresa en virtut de la norma legal.

És obligatori que em beneficiï d'aquest permís retribuït per la formació?

És un dret individual dels treballadors i treballadores, i vosaltres podreu decidir si desitgeu exercir-ho o no. En cas que sol·liciteu el permís, l'empresa estarà obligada a concedir-ho.


En el  Conveni del lleure educatiu i sociocultural, es regula la formació dels treballadors i treballadores en el CAPÍTOL 9. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL en el cas que la vostra empresa no us faciliti aquest dret i esteu interessades, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a: 

 lleure@usoc.cat

Defensem els nostres drets!