dimecres, 19 de maig del 2021

Les representants d’USOC en el comitè de 7iT volem informar de la situació actual de l'empresa i el personal de cuina:

7iT és una empresa del sector del lleure que en la actualitat compta amb uns 1500 treballadors.

L'activitat majoritària és el lleure, tot i que hi ha treballadors contractats a les cuines què els apliquen el conveni de col·lectivitats. Aquest col·lectiu és minoritari a 7iT (són uns 300 treballadors segons dades de l'empresa).

El conveni de col·lectivitats de Catalunya, va ser impugnat i més tard declarat nul pel tribunal superior, de manera que passava a ser d’aplicació el conveni estatal.

Davant d'aquest fet, l'empresa 7iT va manifestar la seva intenció de passar a tot aquest personal de col·lectivitats al conveni què és d'aplicació majoritàriament a l'empresa; el conveni del Lleure.

Per als membres de la USOC, aquest plantejament, en aquest moment, hauria de respectar per sobre de tot, les condicions econòmiques més beneficioses d'aquest col·lectiu si és que l’empresa vol fer aquest pas de manera acordada. 

Des de la primera reunió, el 17 de Febrer, on l'Empresa va informar de quines eren les seves intencions, els membres d’USOC hem passat pels centres explicant quines eren les propostes i recollint les manifestacions del personal afectat i la postura majoritària és la de no acceptar aquest canvi tal com es planteja.

Majoritàriament s'ha demanat que s'haurien de mantenir els articles del conveni actual, però sobretot: 

  • Continuar rebent el premi de vinculació tal com contempla el conveni, sense retallades.
  • Augments salarials i complement ad-personam revaloritzable.
  • Mantenir els dies de permís personals. 

Doncs bé, la postura de la USOC ha estat en tot moment defensar la veu del personal de cuina i no acceptar cap proposta que tingués un impacte econòmic desfavorable per al treballador.

En el moment actual, la situació és la següent: 

L'Empresa ja ha expressat la seva definitiva proposta i no recull les principals reivindicacions del col·lectiu. 

Des del comitè d’empresa i sense comptar amb les correccions aportades per part de la USOC, la resta de sindicats han decidit, de forma unilateral, informar als treballadors, de manera tendenciosa, (sota el nostre parer) sobre quines són les decisions finals per a la signatura de l'acord, distribuint un enllaç en el que els treballadors que vulguin hauran de votar SI/NO/NS.NC 

Els representants d’USOC no hem pogut participar en el tipus de pregunta a fer, i tampoc se’ns ha escoltat quan hem dit que l’eina emprada per fer les votacions no era adient, doncs no garantia una resposta fiable. 

En l'escrit que han distribuït als treballadors queda dit que l'Empresa ha acceptat la majoria de propostes fetes pel comitè i això no es correspon amb la realitat.

Us seguirem informant