dijous, 24 de maig del 2018

S'APROPA EL JUNY. QUÈ PASSA AMB LES MEVES VACANCES?

Imatge relacionadaEl més de juny s'acosta i tot el personal que segueix el calendari escolar sap el que això implica: a partir del dia 22 o busquem una altra feina o ens anem a l'atur! I és que ja hem "gaudit" les nostres vacances durant el curs.

A l'article 53 del nostre conveni diu que tenim dret a 30 dies naturals de vacances retribuïdes per any complet treballat.

Què són els dies naturals?
Són tots els dies de l'any, independentment de que siguin festius o caps de setmana.

Però jo no treballo un any complet...
Tindràs dret als dies que et corresponguin en proporció.

Quan puc gaudir de les vacances?
Si treballes a un centre educatiu seguint el calendari escolar, segurament les fas durant el període de Nadal, Setmana Santa i els dies de lliure disposició del centre. Ja que s'han de gaudir, preferentment, en els períodes de cessament d'activitat o de menor activitat de les empreses o centres de treball considerats individualment

Si l'activitat empresarial, o del centre, és constant al llarg de tot l'any, les vacances s'han de gaudir en torns rotatius de 7 i 23 dies naturals consecutius en dos períodes, que han de ser compresos, preferentmententre el 15 de desembre i el 5 de gener el primer, i entre el 15 juny i el 15 de setembre el segon

I si estic de baixa abans d'iniciar les vacances?
Si amb anterioritat a l'inici de les vacances et trobes en situació d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball o de malaltia comuna, podràs gaudir de les vacances a continuació de l'alta mèdica o en un altre període, de comú acord entre les parts.


Et queden dubtes? Contacta amb nosaltres a lleure@usoc.cat

dimarts, 8 de maig del 2018

NEGOCIEM EL CONVENI

Com ja saps, el Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural va ser denunciat per tal d'actualitzar-lo i afegir les millores que creiem que calen per convertir la tasca del lleure en una feina digna i evitar els abusos que s'estan cometent actualment en aquest sector. 

La USOC ha recollit els suggeriments del personal del lleure que ha anat visitant als centres o que li han arribat a través del mail lleure@usoc.cat

Estem revisant cada article per a no deixar que l'ambigüitat o una mala redacció pugui afectar negativament als treballadors i treballadores, afegint propostes de millora realistes i serioses que beneficiïn realment al nostre col·lectiu. 

Aspirem, entre d'altres, a aconseguir que:

 • Es revisin les categories, les funcions i les taules salarials del personal del lleure. Exigim una pujada de sou i que aquesta reflecteixi la responsabilitat que tenim. 
 • Es recuperi l'antic complement d'antiguitat. La nostra experiència hauria de comptar!
 • S'ampliï la jornada indirecta. A més, volem que tot el personal d'atenció directa pugui gaudir-la, ja que tota activitat amb usuaris requereix ser programada, avaluada, valorada amb families o altres professionals... 
 • Es remuneri la formació fora d'hores de treball, sigui formació presencial o online.
 • Es millorin les condicions socials: 
  • Tenir 2 dies de lliure disposició al llarg de l'any.
  • Ampliar el permís de canvi de domicili: 2 dies dins del mateix municipi i 3 si és fora de municipi.
  • Que el permís per fer exàmens reculli tot el temps que necessites per fer-los, independentment de si fas jornada parcial.
 • Es reconegui com a temps efectiu de treball el temps de desplaçaments entre centres.
 • Es controlin els requisits recollits als plecs de condicions per a la contractació dels serveis de lleure per part de l'Administració.
Les negociacions ja han començat, USOC juntament amb altres sindicats, estem mantenint reunions periòdiques en les que debatem aquestes i moltes altres propostes per a posar sobre la taula de la patronal. 

El camí serà dur, però la nostra aposta és ferma! 

   
Tenim el compromís de donar-te veu i vetllar pels teus drets!


Encara ets a temps de participar, digue'ns la teva a lleure@usoc.cat
        Entre tots hem de fer un conveni just i digne

dimarts, 1 de maig del 2018

Uneix-te!

Ens hem cansat de ser un col·lectiu precari, 
t'uneixes a la nostra lluita?