dimarts, 8 de maig de 2018

NEGOCIEM EL CONVENI

Com ja saps, el Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural va ser denunciat per tal d'actualitzar-lo i afegir les millores que creiem que calen per convertir la tasca del lleure en una feina digna i evitar els abusos que s'estan cometent actualment en aquest sector. 

La USOC ha recollit els suggeriments del personal del lleure que ha anat visitant als centres o que li han arribat a través del mail lleure@usoc.cat

Estem revisant cada article per a no deixar que l'ambigüitat o una mala redacció pugui afectar negativament als treballadors i treballadores, afegint propostes de millora realistes i serioses que beneficiïn realment al nostre col·lectiu. 

Aspirem, entre d'altres, a aconseguir que:

 • Es revisin les categories, les funcions i les taules salarials del personal del lleure. Exigim una pujada de sou i que aquesta reflecteixi la responsabilitat que tenim. 
 • Es recuperi l'antic complement d'antiguitat. La nostra experiència hauria de comptar!
 • S'ampliï la jornada indirecta. A més, volem que tot el personal d'atenció directa pugui gaudir-la, ja que tota activitat amb usuaris requereix ser programada, avaluada, valorada amb families o altres professionals... 
 • Es remuneri la formació fora d'hores de treball, sigui formació presencial o online.
 • Es millorin les condicions socials: 
  • Tenir 2 dies de lliure disposició al llarg de l'any.
  • Ampliar el permís de canvi de domicili: 2 dies dins del mateix municipi i 3 si és fora de municipi.
  • Que el permís per fer exàmens reculli tot el temps que necessites per fer-los, independentment de si fas jornada parcial.
 • Es reconegui com a temps efectiu de treball el temps de desplaçaments entre centres.
 • Es controlin els requisits recollits als plecs de condicions per a la contractació dels serveis de lleure per part de l'Administració.
Les negociacions ja han començat, USOC juntament amb altres sindicats, estem mantenint reunions periòdiques en les que debatem aquestes i moltes altres propostes per a posar sobre la taula de la patronal. 

El camí serà dur, però la nostra aposta és ferma! 

   
Tenim el compromís de donar-te veu i vetllar pels teus drets!


Encara ets a temps de participar, digue'ns la teva a lleure@usoc.cat
        Entre tots hem de fer un conveni just i digne