dissabte, 14 de març del 2020

IMPORTANT

Avui hem estat reunits la mesa del lleure per signar finalment aquest document en aquest moment. Esperem el decret llei que es creu que sortirà demà hauria de permetre l'ERTE en les millors condicions.dissabte, 7 de març del 2020

8 DE MARÇ


El nostre es un sector precari i totalment feminitzat. Per això, als comitès on la USOC som presents:

- Impulsem la revisió dels Plans d'Igualtat antics per tal d'actualitzar-los i millorar-los.

- Participem a l'elaboració de nous Plans d'Igualtat.

- Exigim que els protocols d'assetjament sexual i per raó de gènere siguin accesibles i donin una resposta ràpida i eficaç a les víctimes.

- Fem propostes de millora per cobrir les demandes de les treballadores en termes de conciliació de vida laboral i personal.

I seguim treballant cada dia per aconseguir trobar i eliminar, al nostre sector, qualsevol situació que pugui perjudicar a les dones pel simple fet de ser dones.
LES MATEIXES CAPACITATS, 
LES MATEIXES OPORTUNITATS

dijous, 5 de març del 2020

Coronavirus

Com es transmet?

Per via respiratòria a traves de petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar o a través d'objectes que hi estiguin contaminats

Quin és el període d’incubació?

Entre 2 dies i un màxim de 14.

Els símptomes  • Febre, dificultat per respirar, tos o malestar general.
  • En casos més greus: pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.
  • Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d’immunitat.
La prevenció: com actuar

Si en tornar d'un viatge on s'han detectat casos de la malaltia, o bé es presenten símptomes respiratoris s'ha de comunicar als serveis sanitaris.

Tractament

Actualment no existeix un tractament específic per al nou coronavirus però sí molts tractaments per controlar els seus símptomes, per la qual cosa, l’assistència sanitària pot millorar el pronòstic.

Mesures de protecció

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de  malalties respiratòries inclouen dur a terme:

  • una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques)


  • evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.


  • mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.


  • tapar‐se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar‐se les mans de seguida.


  • evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,...) i altres objectes sense netejar‐los degudament.


  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.