divendres, 20 d’abril del 2018

Volem saber

Imatge relacionadaEntendre el conveni de lleure, que encara segueix vigent, no sempre és fàcil. La seva redacció dona peu a interpretar un mateix article de maneres diferents. A més, a vegades, sorgeixen situacions que no es poden resoldre amb una lectura del conveni.

Per facilitar-vos les coses, hem recollit les preguntes que ens feu amb més freqüència.
- Quina és la ràtio legal al menjador?
No hi ha. Tens més informació al post del nostre blog: https://lleureusoc.blogspot.com.es/2017/10/overbooking-al-menjador.html

- Què passa amb la formació fora de l'horari laboral?
La formació s'ha d'impartir preferentment durant l'horari laboral. 
Si és impossible i s'ha de fer fora de la jornada, el nostre conveni diu que el temps de formació ha de ser compensat amb un descans equivalent. 
Hi ha empreses que compensen econòmicament, i no en descans, aquesta formació.

- Tenim dies de lliure disposició?
No. 
Tenim un seguit de permisos (per exàmens, casament, canvi de domicili...). Al conveni s'explica en què consisteix cadascun, quins requisits s'han de complir per gaudir-lo i quants dies dura. 
Si no hi ha cap causa per la que et puguis acollir a un permís retribuït, has de saber que en tens de no retribuïts (sense sou).

- Com va això de la jornada indirecta?
L'actual conveni, a l'article 49, especifica que només la gent que fa monitoratge de menjador i casal tenen dret a aquesta jornada.
Es tracta d'un temps, sense infants, establert dins de la jornada laboral (4% en el cas de menjador i 5% en casals) per a fer tasques de preparació, avaluacions, programació...
El personal de coordinació d'aquests serveis també té un percentatge de jornada indirecta, en el cas dels casals d'un 12% i en el cas dels menjadors dependrà de les persones que tingui al seu càrrec.

- Quina diferència hi ha entre tenir contracte d'obra i servei o contracte fix-discontinu?

- Tenim l'obligació de fer-nos la revisió mèdica?
Imatge relacionadaNo. El treballador o treballadora té plena llibertat per renunciar a passar la revisió mèdica sense necessitat de justificar el motiu.
És necessari recordar que els resultats són totalment confidencials! L'empresari només si ets apte o no apte per al treball i si hi ha necessitat d'introduir mesures concretes en matèria de prevenció.

Segur que hi ha milers de preguntes més. Potser alguna cosa no ha quedat prou clara. Si encara queden dubtes escriviu-nos un mail a lleure@usoc.cat

dijous, 12 d’abril del 2018

Vull presentar-me a les eleccions sindicals

Hi ha eleccions al comitè de l'empresa de lleure on treballo i em sembla molt interessant poder representar als meus companys i companyes, però què implica per a mi?

Al formar part del comitè podràs:
Resultat d'imatges de monigotes mesa
 • Participar en la negociació de les condicions col·lectives dels teus companys.
 • Tenir accés a la informació sobre la situació de l’empresa, nous contractes, evolució de l'ocupació i situació de la plantilla per tal de fer propostes i millorar les condicions de treball dels teus companys.
 • Exercir la llibertat d'expressió sobre tots els temes que afecten a la plantilla.
 • Desenvolupar la vigilància i control de les condicions de prevenció, seguretat i salut laboral.
 • Vetllar per l'aplicació de criteris objectius d'igualtat en l'accés i promoció de dones i homes.
Si t'escullen com a delegat/da del comitè, tens reconeguts, entre d'altres, els següents drets i garanties:
  Resultat d'imatges de colaboracion
 • Garantia de no ser acomiadat, sancionat, ni traslladat durant els 4 anys de mandat i l'any següent.
 • Dret a un crèdit individual i mensual d'entre 10 i 40 hores retribuïdes, en funció del nombre de treballadors, per realitzar acció sindical.
 • Garantia de prioritat de permanència en l'empresa en cas d'extinció o suspensió de contractes per Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i transmissió d'empreses.
 • Dret de no discriminació econòmica i professional i de preferència en els supòsits de mobilitat geogràfica i funcional.

No importa que no tinguis experiència com a representant de treballadors/es, ja que amb USOC tindràs: 
  Resultat d'imatges de formacion
 • Informació professional i laboral actualitzada, rigorosa, objectiva i completa sobre els assumptes del teu interès.
 • Documentació útil i actualitzada per desenvolupar la teva activitat com a representant dels treballadors.
 • Assessorament jurídic i tècnic a través d'advocats i permanents sindicals que t'orientaran de manera personal.
 • Locals per reunir-te i on poder discutir els teus problemes i els del teu sector.
 • Assessorament en temes relacionats amb Seguretat i Salut Laboral.

Resultat d'imatges de feusocLa USOC defensa un altre tipus de sindicalisme

Perquè som un sindicat independent que no està sotmès als interessos polítics ni de grans empreses. Això implica que els nostres ingressos provenen fonamentalment de les quotes de la gent afiliada.

No ens conformem amb un sindicalisme domesticat!