dijous, 12 d’abril del 2018

Vull presentar-me a les eleccions sindicals

Hi ha eleccions al comitè de l'empresa de lleure on treballo i em sembla molt interessant poder representar als meus companys i companyes, però què implica per a mi?

Al formar part del comitè podràs:
Resultat d'imatges de monigotes mesa
 • Participar en la negociació de les condicions col·lectives dels teus companys.
 • Tenir accés a la informació sobre la situació de l’empresa, nous contractes, evolució de l'ocupació i situació de la plantilla per tal de fer propostes i millorar les condicions de treball dels teus companys.
 • Exercir la llibertat d'expressió sobre tots els temes que afecten a la plantilla.
 • Desenvolupar la vigilància i control de les condicions de prevenció, seguretat i salut laboral.
 • Vetllar per l'aplicació de criteris objectius d'igualtat en l'accés i promoció de dones i homes.
Si t'escullen com a delegat/da del comitè, tens reconeguts, entre d'altres, els següents drets i garanties:
  Resultat d'imatges de colaboracion
 • Garantia de no ser acomiadat, sancionat, ni traslladat durant els 4 anys de mandat i l'any següent.
 • Dret a un crèdit individual i mensual d'entre 10 i 40 hores retribuïdes, en funció del nombre de treballadors, per realitzar acció sindical.
 • Garantia de prioritat de permanència en l'empresa en cas d'extinció o suspensió de contractes per Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i transmissió d'empreses.
 • Dret de no discriminació econòmica i professional i de preferència en els supòsits de mobilitat geogràfica i funcional.

No importa que no tinguis experiència com a representant de treballadors/es, ja que amb USOC tindràs: 
  Resultat d'imatges de formacion
 • Informació professional i laboral actualitzada, rigorosa, objectiva i completa sobre els assumptes del teu interès.
 • Documentació útil i actualitzada per desenvolupar la teva activitat com a representant dels treballadors.
 • Assessorament jurídic i tècnic a través d'advocats i permanents sindicals que t'orientaran de manera personal.
 • Locals per reunir-te i on poder discutir els teus problemes i els del teu sector.
 • Assessorament en temes relacionats amb Seguretat i Salut Laboral.

Resultat d'imatges de feusocLa USOC defensa un altre tipus de sindicalisme

Perquè som un sindicat independent que no està sotmès als interessos polítics ni de grans empreses. Això implica que els nostres ingressos provenen fonamentalment de les quotes de la gent afiliada.

No ens conformem amb un sindicalisme domesticat!