divendres, 20 d’abril del 2018

Volem saber

Imatge relacionadaEntendre el conveni de lleure, que encara segueix vigent, no sempre és fàcil. La seva redacció dona peu a interpretar un mateix article de maneres diferents. A més, a vegades, sorgeixen situacions que no es poden resoldre amb una lectura del conveni.

Per facilitar-vos les coses, hem recollit les preguntes que ens feu amb més freqüència.
- Quina és la ràtio legal al menjador?
No hi ha. Tens més informació al post del nostre blog: https://lleureusoc.blogspot.com.es/2017/10/overbooking-al-menjador.html

- Què passa amb la formació fora de l'horari laboral?
La formació s'ha d'impartir preferentment durant l'horari laboral. 
Si és impossible i s'ha de fer fora de la jornada, el nostre conveni diu que el temps de formació ha de ser compensat amb un descans equivalent. 
Hi ha empreses que compensen econòmicament, i no en descans, aquesta formació.

- Tenim dies de lliure disposició?
No. 
Tenim un seguit de permisos (per exàmens, casament, canvi de domicili...). Al conveni s'explica en què consisteix cadascun, quins requisits s'han de complir per gaudir-lo i quants dies dura. 
Si no hi ha cap causa per la que et puguis acollir a un permís retribuït, has de saber que en tens de no retribuïts (sense sou).

- Com va això de la jornada indirecta?
L'actual conveni, a l'article 49, especifica que només la gent que fa monitoratge de menjador i casal tenen dret a aquesta jornada.
Es tracta d'un temps, sense infants, establert dins de la jornada laboral (4% en el cas de menjador i 5% en casals) per a fer tasques de preparació, avaluacions, programació...
El personal de coordinació d'aquests serveis també té un percentatge de jornada indirecta, en el cas dels casals d'un 12% i en el cas dels menjadors dependrà de les persones que tingui al seu càrrec.

- Quina diferència hi ha entre tenir contracte d'obra i servei o contracte fix-discontinu?

- Tenim l'obligació de fer-nos la revisió mèdica?
Imatge relacionadaNo. El treballador o treballadora té plena llibertat per renunciar a passar la revisió mèdica sense necessitat de justificar el motiu.
És necessari recordar que els resultats són totalment confidencials! L'empresari només si ets apte o no apte per al treball i si hi ha necessitat d'introduir mesures concretes en matèria de prevenció.

Segur que hi ha milers de preguntes més. Potser alguna cosa no ha quedat prou clara. Si encara queden dubtes escriviu-nos un mail a lleure@usoc.cat