dimecres, 15 de gener del 2020

EL REGISTRE HORARI

Ara m'obliguen a fitxar quan entro i surto del treball, per què?
Per llei - Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de Trabajo - les empreses estan obligades a realitzar un registre diari de l'horari dels seus treballadors i treballadores. Aquest registre ha d'incloure l'inici i el final de la teva jornada de treball.

Però per a què serveix? Com m'afecta?
El registre està pensat fonamentalment per mesurar la durada de les jornades i per tant les hores extraordinàries, no pas com a control de la teva feina! 

I què es fa amb aquestes dades?
L’empresa les haurà de conservar durant quatre anys.

El registre horari estarà a la teva disposició, a la dels teus representants legals i a la de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Fitxo a través d'internet. He de fer servir el meu mòbil?
No tens l'obligació de fer servir el teu mòbil personal ni per descarregar cap aplicació ni per accedir a webs de control horari. 
L'empresa o entitat ha de garantir-te l'accés a aquests serveis, ja sigui posant a disposició teva i del teu equip un dispositiu, o exigint al teu centre de treball que et faciliti fer servir els seus ordinadors.

Si volen que signis algun paper referent a aquest tema, si t'obliguen a fer servir el teu propi dispositiu o si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres: lleure@usoc.cat