dijous, 28 de febrer de 2019

Taules salarials gener 2019


Aquestes són les taules salarials amb l’increment pactat de l’1% a partir de l’1 de gener de 2019. 

El setembre tenim signada una altra pujada de sou corresponent al 1,5% sobre aquestes taules.Tot i que des de la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem que l’increment hauria de ser molt superior, cal tenir en compte que venim d’uns anys on els altres sindicats i les patronals han pactat pujades de vergonya i que han anat entre la congelació i el 0,5%, donem per bo l’augment com a inici d’un cicle on, amb la nostra presència, treballarem per dignificar el sector del Lleure Educatiu. 

Perquè el Lleure també educa. Cal dignificar el sector.


dimecres, 13 de febrer de 2019

ACORDS DEL CONVENIACORD PARCIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA PER A L’ANY 2019 

Amb data 13 de febrer de 2019 hem arribat a un acord sobre les taules salarials corresponents al 2019. 

Aquest acord ens permet mantenir el poder adquisitiu per aquest any evitant, així, la cronificació de la congelació salarial que hem patit al llarg del 2018 fruit de la manca d’agilitat de la negociació. 

Els sindicats CCOO, UGT i USOC considerem que l’acord de taules pel 2019 ens permetrà aprofundir en altres temes que són importants d’aconseguir: recuperació del 2018, millora en permisos,...

L’acord el composen els següents punts: 

  • Les taules salarials del 2016 s’incrementen en un 1% pel període gener a agost 2019, inclosos, per a totes les categories. 
  • Les taules salarials anteriors (les del període gener a agost) s’incrementen en un 1’5% pel període setembre a desembre de 2019, per a totes les categories. 
  • Cap categoria percebrà, a partir de setembre de 2019, un import inferior al que resultaria, si s’extrapolés aquest import mensual en termes anuals, a 13.500 euros. 
  • Igualment, cap categoria percebrà, a partir de l’1 de gener de 2020, un import inferior als 14.000 euros anuals, si bé les parts condicionen la percepció d’aquest import per la categoria de Controlador de sala a la revisió de la descripció de funcions del conveni per tal d’adaptar-lo al Acord del grup de treball de contractació pública de l’ICUB. 
  • Ambdues parts manifesten la seva voluntat de incloure en la negociació global del conveni mesures que compensin la congelació de taules del 2018. 


Les noves taules salarials seran d’obligatòria aplicació el mes següent a la seva publicació en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). Tanmateix, volem posar en valor el resultat de les consultes als/les treballadors/es del sector, que ens legitima per plantejar mobilitzacions. Aquest acord només és l’inici per aconseguir un conveni amb millores significatives. 

divendres, 1 de febrer de 2019

CONSULTA CONVENI

El conveni fins ara...
Si fas un cop d'ull a les taules salarials del III Conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural, vigent actualment, veuràs que les pujades de sou pactades eren del 0,25% cada any. Una pujada irrisòria i molt deficient que es va deixar de produir el 2016 amb una congelació salarial que ens ha fet perdre poder adquisitiu durant molts anys.

Per què i com es va denunciar al conveni? Qui ho podia fer?
Només amb més del 50% de representativitat sindical es pot fer la denúncia del conveni per iniciar noves negociacions i aconseguir les millores que considerem necessàries per al personal del lleure. 

Per això la USOC - que fa poc més d'un any i mig que va aconseguir més del 10% de representativitat al sector - ha denunciat conjuntament amb un altre sindicat, el desembre del 2017 el III Conveni.

El sindicat majoritari, fins a la nostra entrada al Conveni, havia estat signant uns increments salarials vergonyosos per al sector i no havia mostrat cap interès per denunciar el Conveni.   

Què estem negociant?
Després de llargues negociacions hem aconseguit un principi d'acord entre sindicats i patronals:
  • Increment de l'1% de les taules actuals pel període de gener a agost del 2019, per a totes les categories.
  • Sobre l'increment ja efectiu, una nova pujada del 1,5% a partir del més de setembre.
  • Cap categoria percebrà, a partir de setembre del 2019, un import inferior al que resultaria, si s'extrapolés aquest import mensual en termes anuals, a 13.500€
  • Cap categoria percebrà a partir de l'1 de gener de 2020 un import inferior als 14.000€ anuals.
  • Voluntat d'incloure en la negociació global del nou conveni mesures que compensin la congelació de taules del 2018.


Consideres acceptables aquestes millores i increments? Vols que USOC hi voti a favor?

LA TEVA OPINIÓ ÉS MOLT IMPORTANT! 
Data límit per respondre l'enquesta 10-02-2019
FES CLICK A LA IMATGE ANTERIOR PER PARTICIPAR A LA NOSTRA CONSULTA


DIGUES LA TEVA!