dilluns, 28 de febrer del 2022

Acord de taules salarials 2022, 2023 I 2024


Si, ja tenim aquí,  després de molt de temps de negociació, i gràcies a la bona feina de la USOC, hem pogut signar un acord de taules salarials entre els tres sindicats presents a la mesa del conveni i les patronals. 


Per saber com s’ha arribat fins aquí caldria fer una mica d’història: 


- 2016 Increment salarial: 0’5% 

- 2017 Increment salarial: 0% 

- 2018 Increment salarial: 0% 

- 2018 La feUSOC entra a la negociació del conveni del lleure 

- 2019 Increment salarial: 1% el gener i 1,5% el setembre (acumulat de 2’5%) 

- 2020 i 2021, i degut a la situació de pandèmia, no es va poder arribar a acords. 

- Del juny de 2021 fins l’actualitat hem passat per diferents fases: 

- Desbloqueig de la negociació, després de demanar empara al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC). 

- Focalització de la negociació en les taules salarials del 2021 i 2022, prèvies a qualsevol altra negociació. 

- Propostes patronals molt a la baixa en el context d’un increment de la inflació elevat per la pujada de l’energia. 


Amb aquest panorama arribem al desembre de l’any 2021. La patronal fa una proposta d’increment salarial insuficient per a un sector molt castigat, molt precari i que cal dignificar. 


Un dels sindicats integrants de la mesa negociadora, que fins a la nostra entrada tenia la majoria absoluta en el conveni, s’avé a la proposta patronal, però amb la negativa de la USOC i de la UGT (que sumem més del 50 % de la representació) a acceptar els increments proposats, la patronal es veu forçada a presentar-ne una altra que compleix la condició ineludible d’aquesta majoria sindical, d’iniciar l’any 2022 amb un increment salarial mínim de 1,5 % amb efecte 1 de gener de 2022. 

Després de les dues darreres reunions de la mesa negociadora s’arriba a un acord per unanimitat de totes les parts. 


Els increments salarials pactats es concreten en: 


2022 Increment salarial de 2’5 punts percentuals, repartits en dos moments: 

1,5% amb efectes 1/01/2022 (hauran de pagar endarreriments) 

1% amb efectes 1/09/2022 

2023 Increment salarial del 2% amb efectes 1/09/23 

2024 Increment salarial del 2’5% amb efectes 1/09/24 


Els increments pactats per als anys 2023 i 2024 podran ser, previ acord entre les parts, susceptibles de ser modificats a l’alça. 


Al mateix temps, la mesa negociadora ha acordat la inclusió de tres nous perfils professionals: Mediador/a Cultural, eliminar el perfil de Venda d’entrades i reserva de grups per incloure’l al nivell d’Informador/a i Tècnic de Producció. 

També s’ha arribar a l’acord de la creació de tres comissions de treball: 


- Comissió colònies, campaments i activitats anàlogues i registre horari. 

- Comissió reforma laboral i millores socials. 

- Comissió classificació professional. 


Durant el darrer tram de la negociació, la USOC ha insistit en la necessitat d’acompanyar els increments salarials pactats amb millores socials, com per exemple els permisos retribuïts o altres que s’afrontaran en la corresponent comissió. 


Tenim molta feina a fer i el sector necessita sindicats valents. 

La USOC sempre al teu costat. 

Endavant companyes ! companyes!