dimarts, 8 de juny del 2021

JORNADA INDIRECTA


La major part de les persones que treballen al lleure educatiu i sociocultural no disposen de jornada indirecta. Els que la tenen, perquè ho marca el conveni o està especificat als plecs dels concursos, no posseeixen un nombre d'hores adequades a la tasca, i en el pitjor dels casos, hi ha algunes empreses que no els hi volen respectar aquest dret.
 

Què és la jornada indirecta?
Espai de temps dins de la jornada laboral en què els treballadors/es del lleure no hi són davant la canalla, fent l'atenció directa, moments dedicats a la realització de tasques relacionades amb les activitats i els usuaris com ara la programació, preparació, avaluació i altres activitats anàlogues. Això que en l'àmbit docent s'anomena jornada no lectiva.


Per a què serveix la jornada indirecta?
Serveix per programar les activitats, coordinar-se amb la resta de l'equip o amb el referent, així com amb l'empresa que contracta, el centre on es treballa i la resta d'agents educatius implicats en l'educació dels infants i joves als que assistim.

La jornada de treball és el temps que cada treballador dedica a l'execució de la tasca per la que ha estat contractat, comptabilitzant el nombre total d'hores que l'empleat/da ha d'exercir per a desenvolupar la seva activitat laboral.

La realitat dels treballadors i treballadores del lleure és que la majoria no cobrem per fer una part de la nostra feina, que és molt important. Estem obligats a fer gratuïtament les coordinacions amb altres professionals, recollir les pautes de treball de la direcció de l'empresa o dels nostres tècnics, formar-nos en l'atenció a les necessitats específiques dels usuaris o del servei que pot canviar cada curs... entre moltes d'altres tasques. Treballem algunes hores de manera altruista, només per la satisfacció personal d'una feina ben feta, o potser per no patir conqüències negatives.

Així, ens trobem que els monitors i monitores de menjador només disposen d'un 4% de la jornada indirecta i les coordinadores/ors un nombre limitat d'hores depenent del grup de monitores/ors. Per a la realització d'un casal d'estiu, 
en què tota la jornada és a càrrec dels professionals del lleure, disposem només d'un 5% per la categoria de monitor/a i un 12% per la de coordinació. La resta dels treballadors que fem educació dins dels àmbits que inclou el lleure, només cobrem pel temps que hi som davant dels usuaris, la resta la fem per dedicació a la nostra feina o por a les conseqüències.

És evident que són hores insuficients per realitzar la programació, preparació i gestió correcta d'activitats, i que aquestes siguin educatives i segures. Tanmateix, la majoria de les persones que ens hi dediquem a l'educació en el lleure fem hores no retribuïdes, amb l'objectiu de paliar el deficit d'hores d'atenció indirecta que són essencials per a una bona coordinació i un correcte funcionament.

Es defineix el lleure com un "... conjunt d'iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d'infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del curriculum escolar i de l'àmbit familiar", però si treballes amb intenció pedagògica et cal temps per organitzar, saber i pensar que es farà, com es farà, quan es farà, necessites hores per avaluar el que s'ha fet i amb quina finalitat es va fer, amb l'objectiu de retroalimentar i millorar la proposta educativa. Fer atenció sense intenció pedagògica és només posar un pegat per fer veure que oferim atenció educativa quan realment no ho és. 

En poques paraules, el lleure és clau en l'aprenentatge dels infants i el jovent, és una eina fonamental per a la inclusió, a més d'un espai amb intencionalitat pedagògica. Cal que es doti al personal que s'hi dedica dels recursos necessaris per fer-ho bé, hem de regular la seva jornada, s'ha d'incloure tota la feina que és fa quan els usuaris no hi són, però que és essencial per oferir una atenció amb intenció pedagògica i per tant una atenció educativa de qualitat.

Per aconseguir una atenció  educativa de qualitat
cal oferir les eines necessaries al personal que hi treballa


Des de la USOC LLEURE 
reclamen més hores 
d'atenció indirecta retribuïdes