dijous, 22 de març del 2018

Estic embarassada!

Desitgem que gaudeixis del teu embaràs i de la maternitat! Per això et fem un petit resum dels teus drets, com a treballadora del lleure, durant aquesta etapa. 

Recorda que pots demanar més informació a través del nostre mail lleure@usoc.cat

L'embaràs

- Si tens molèsties causades per l'embaràs o hi ha risc per a tu o per a la criatura pots anar al teu metge de capçalera que et donarà la baixa per malaltia comuna.

- Si és el teu lloc de feina el que suposa un risc per a la teva salut, o la del peque, l'empresa haurà d'adoptar les mesures pertinents:
 • Canviar-te de lloc de treball, a un més adient, sense modificar condicions ni sou.
 • Donar-te, a través de la mútua de l'empresa, la baixa. En aquest cas cobraries el 100% del teu sou. Consulta amb el teu coordinador o coordinadora els tràmits que hauràs de seguir.
  
El permís de maternitat

- Tens dret a un descans de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables si tens un part múltiple, en dues setmanes més per cada fill/a a partir del segon.

- Aquest permís es pot ampliar fins a tretze setmanes més, en cas de parts prematurs, o si el nadó necessita quedar hospitalitzat.

- El pare podrà gaudir de forma simultània o successiva d’una part del permís, però la mare ha de gaudir de 6 setmanes de descans immediatament després del part.

- Si el període de baixa coincideix, total o parcialment, amb les vacances, aquestes es gaudiran a continuació de l’alta mèdica o en un altre moment, si ho acordes amb l'empresa.

La lactància

- Tens dret a una hora diària retribuïda d'absència del treball, per lactància d'un infant menor de 9 mesos.

 • Pots dividir-la en dues fraccions.
 • Pots acumular totes aquestes hores en jornades senceres a gaudir inmediatament després del permís de maternitat en un període de 30 dies naturals.
- Si ho decideixes, aquest permís, el pot gaudir el pare.
- El permís augmentarà proporcionalment en cas de part múltiple.

Altres drets

Reducció de jornada per maternitat

 • Podràs gaudir d’una reducció de jornada fins que el teu fill o filla faci els 12 anys.
 • El percentatge de reducció serà entre el 12,5% i el 50% de la jornada.

Excedència

 • El període màxim d’excedència no serà superior als tres anys, a aplicar des de la data de naixement. Aquests tres anys es computaran a efectes d’antiguitat.
 • La fi de l’excedència et dóna dret a recuperar la jornada i la categoria laboral  que tenies abans.

Per a la teva parella

Es reconeix un permís per paternitat, independent i autònom del de maternitat, de 8 setmanes.


dilluns, 12 de març del 2018

ASSETJAMENT


És una persecució moral i/o física, sempre psicològica. Neix a entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre un altre. 

Afecta a qui agredeix i a qui és agredit i al normal funcionament de l’entorn on succeeix.
CONSELLS PER LA PREVENCIÓ DEL BULLYING EN EL LLEURE


Fomentar jocs cooperatius, jocs de cohesió... 

Crear activitats amb base socioemocional.
  Generar un clima de confiança. 

  Fer de la comunicació un valor de relació.
  Treballar els valors, l'empatia i l'assertivitat. 
   Sensibilitzar sobre l'assetjament i els seus rols.   ACTUACIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA

   ATURA l’agressió.

   ACTIVA’t davant del conflicte, actua i no ho deixis passar.

   IMPLICA i avisa a tots els agents relacionats en l’educació dels infants i joves.   dimecres, 7 de març del 2018

   Trenquem l'etiqueta

   La major part del personal de lleure som dones. El nostre àmbit es caracteritza pels sous baixos, les jornades parcials i els contractes temporals.

   PROU PRECARIETAT ALS SECTOR FEMINITZATS! 
   TRENQUEM L'ETIQUETA DE LA PRECARIETAT