dilluns, 28 de setembre de 2020

FAQs: Covid-19 curs 20-21

Grups bombolla, què són?

Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d'aquest grup altres docents o personal de suport educatiu, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Una persona de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

Aquestes persones tenen una relació propera i molt quotidiana. Això els hi permet, que no sigui necessari requerir la distància física de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta.

L’eficàcia d'aquesta mesura es basa en l’estabilitat d’aquests grups, no pas en fixar el nombre d’integrants. En el cas que altres persones s’hagin de relacionar amb els grups bo
mbolla o que entre aquests es relacionin, s’han de complir les mesures de protecció individual, la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible mantenir-la, l’ús de la mascareta. 

Qui i quan ens hem de rentar les mans? 

És una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del personal docent i no docent.

Infants i adolescents: A l'arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després dels àpats, d'anar al WC i de fer les activitats.

Personal que treballa al centre: A l'arribada al centre, abans de contactar amb els infants, abans i després de tocar aliments, tant dels infants com els propis, també abans i després d’anar al WC o d’acompanyar un infant, i abans i després de mocar un infant. Un mínim d’una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans. És important promoure el rentat de mans correcte i la seva importància, així com col·locar cartells informatius al respecte.

Què fem si algú té símptomes?

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

1. Portar-lo a un espai separat, d'ús individual.
2. Col·locar una mascareta quirúrgica a la persona amb símptomes i a qui l’acompanya.
3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. Si presenta símptomes de gravetat, trucar també al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar i aquest a salut pública.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

Si estàs contractada per una empresa externa al teu centre de treball, informa-la de la nova situació.


dimarts, 15 de setembre de 2020

Benvingut curs 2020/2021

Ens  toca  tonar  a  classe ! 

Després de l’experiència del curs passat per culpa de la Covid-19, sembla que aquesta tornada serà també diferent de la d'altres anys. Així, comencem un curs nou, amb incertesa o fins i tot preocupació pel que pugui passar els pròxims mesos, tant en el nostre lloc de treball com amb nosaltres mateixes/os. Els espais i les rutines es podran veure afectades i ens caldrà un temps per adaptar-nos, però segur que com cada any anirem amb el mateix objectiu de sempre, fer una bona feina!

Les companyes d'USOC LLEURE ja hem començat també a treballar. Ens posem a la vostra disposició per trobar respostes a les preguntes que surtin de tot allò que afecta la nostra feina i també per buscar solucions a les dificultats que puguem trobar.

Dit això, només resta desitjar-vos una bona tornada i recordar-vos que som aquí per donar veu al lleure i aquest any més que mai creiem que hem de fer-nos veure.

Diga'ns la teva!

Equip del Lleure Educatiu i Sociocultural USOC