divendres, 12 d’abril de 2019

Educació 100x100 LLEURE

L'educació no formal avui dia s'encarrega de cobrir moltes de les necessitats que l'educació formal no pot assumir. No és només una solució per a la conciliació de la vida familiar i laboral, és també una solució en l'àmbit educatiu.
Els professionals de l'educació en el lleure són les persones encarregades d'aquesta tasca educativa i social als transports, acollides, a les aules d'escoles i bressols, al migdia, a les extraescolars i també en el temps de cap de setmana i vacances.

L'educació en el Lleure d'alguna manera seria el model més adaptable a aquests corrents educatius dirigits a valorar l'aprenentatge dins d'una globalitat i unes circumstàncies properes i motivadores pels usuaris. El context no formal té la sort de ser lliure d'un currículum marcat per la llei d'educació, sense marges estrictes, amb multitud d'àmbits d'actuació és més senzill una atenció inclusiva i engrescadora. Tot i aquesta llibertat, no està exempta d'intencionalitat pedagògica ni d'una metodologia amb objectius dirigits al creixement personal i social, guanyant-se per això de forma merescuda l'atribut de ser educació.
Monitors i monitores de lleure som presents al llarg de tot el dia i durant tot l'any, això podria significar que l'educació avui és 100x100 lleure. Però als professionals que la representem no se'ns permet participar d'aquesta educació, ens neguen l'accés als claustres, als equips docents i a molts, fins i tot, a la relació amb les famílies. 

No disposem d’una jornada laboral indirecta que sigui suficient per a programar, avaluar i coordinar-nos, per realitzar la nostra tasca adientment, així l’encert, dependrà moltes vegades de la motivació personal i les ganes de fer feina voluntària no remunerada de cadascú. 

Els nostres contractes comencen i acaben amb l'activitat, som fixos discontinus, fet que ens encadena a viure en una mena “d'ERO” permanent que minva el nostre sou i també les nostres cotitzacions de cara a la jubilació... 

Totes les condicions precàries que vivim les persones que ens encarreguen diàriament de l'Educació en el Lleure sumen una llista enorme que no es pot entendre si prenem en valor la tasca que desenvolupem.

Són aquests els motius pels que a FEUSOC LLEURE volem valorar la tasca professional del sector en l'àmbit de l'educació, volem que aquesta tasca sigui reconeguda i ho fem vetllant en els comitès d'empresa on som presents, lluitant a la Mesa de la negociació del Conveni, exposant la situació de precarietat davant les administracions i difonent per a tothom la importància educativa dins de la societat actual.

dijous, 28 de febrer de 2019

Taules salarials gener 2019


Aquestes són les taules salarials amb l’increment pactat de l’1% a partir de l’1 de gener de 2019. 

El setembre tenim signada una altra pujada de sou corresponent al 1,5% sobre aquestes taules.Tot i que des de la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem que l’increment hauria de ser molt superior, cal tenir en compte que venim d’uns anys on els altres sindicats i les patronals han pactat pujades de vergonya i que han anat entre la congelació i el 0,5%, donem per bo l’augment com a inici d’un cicle on, amb la nostra presència, treballarem per dignificar el sector del Lleure Educatiu. 

Perquè el Lleure també educa. Cal dignificar el sector.


dimecres, 13 de febrer de 2019

ACORDS DEL CONVENIACORD PARCIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA PER A L’ANY 2019 

Amb data 13 de febrer de 2019 hem arribat a un acord sobre les taules salarials corresponents al 2019. 

Aquest acord ens permet mantenir el poder adquisitiu per aquest any evitant, així, la cronificació de la congelació salarial que hem patit al llarg del 2018 fruit de la manca d’agilitat de la negociació. 

Els sindicats CCOO, UGT i USOC considerem que l’acord de taules pel 2019 ens permetrà aprofundir en altres temes que són importants d’aconseguir: recuperació del 2018, millora en permisos,...

L’acord el composen els següents punts: 

 • Les taules salarials del 2016 s’incrementen en un 1% pel període gener a agost 2019, inclosos, per a totes les categories. 
 • Les taules salarials anteriors (les del període gener a agost) s’incrementen en un 1’5% pel període setembre a desembre de 2019, per a totes les categories. 
 • Cap categoria percebrà, a partir de setembre de 2019, un import inferior al que resultaria, si s’extrapolés aquest import mensual en termes anuals, a 13.500 euros. 
 • Igualment, cap categoria percebrà, a partir de l’1 de gener de 2020, un import inferior als 14.000 euros anuals, si bé les parts condicionen la percepció d’aquest import per la categoria de Controlador de sala a la revisió de la descripció de funcions del conveni per tal d’adaptar-lo al Acord del grup de treball de contractació pública de l’ICUB. 
 • Ambdues parts manifesten la seva voluntat de incloure en la negociació global del conveni mesures que compensin la congelació de taules del 2018. 


Les noves taules salarials seran d’obligatòria aplicació el mes següent a la seva publicació en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). Tanmateix, volem posar en valor el resultat de les consultes als/les treballadors/es del sector, que ens legitima per plantejar mobilitzacions. Aquest acord només és l’inici per aconseguir un conveni amb millores significatives. 

divendres, 1 de febrer de 2019

CONSULTA CONVENI

El conveni fins ara...
Si fas un cop d'ull a les taules salarials del III Conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural, vigent actualment, veuràs que les pujades de sou pactades eren del 0,25% cada any. Una pujada irrisòria i molt deficient que es va deixar de produir el 2016 amb una congelació salarial que ens ha fet perdre poder adquisitiu durant molts anys.

Per què i com es va denunciar al conveni? Qui ho podia fer?
Només amb més del 50% de representativitat sindical es pot fer la denúncia del conveni per iniciar noves negociacions i aconseguir les millores que considerem necessàries per al personal del lleure. 

Per això la USOC - que fa poc més d'un any i mig que va aconseguir més del 10% de representativitat al sector - ha denunciat conjuntament amb un altre sindicat, el desembre del 2017 el III Conveni.

El sindicat majoritari, fins a la nostra entrada al Conveni, havia estat signant uns increments salarials vergonyosos per al sector i no havia mostrat cap interès per denunciar el Conveni.   

Què estem negociant?
Després de llargues negociacions hem aconseguit un principi d'acord entre sindicats i patronals:
 • Increment de l'1% de les taules actuals pel període de gener a agost del 2019, per a totes les categories.
 • Sobre l'increment ja efectiu, una nova pujada del 1,5% a partir del més de setembre.
 • Cap categoria percebrà, a partir de setembre del 2019, un import inferior al que resultaria, si s'extrapolés aquest import mensual en termes anuals, a 13.500€
 • Cap categoria percebrà a partir de l'1 de gener de 2020 un import inferior als 14.000€ anuals.
 • Voluntat d'incloure en la negociació global del nou conveni mesures que compensin la congelació de taules del 2018.


Consideres acceptables aquestes millores i increments? Vols que USOC hi voti a favor?

LA TEVA OPINIÓ ÉS MOLT IMPORTANT! 
Data límit per respondre l'enquesta 10-02-2019
FES CLICK A LA IMATGE ANTERIOR PER PARTICIPAR A LA NOSTRA CONSULTA


DIGUES LA TEVA!
dijous, 10 de gener de 2019

NEE? QUÈ ÉS? QUI SE N'ENCARREGA?

La LOE a l'article 73, defineix als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NEE), a aquells que requereixin, en un període o al llarg de tota l'escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

Després la LOMCE fila més prim indicant que és aquell alumnat que requereix una atenció educativa diferent de l'ordiaria per:
 • Presentar necessitats educatives especials.
 • Dificultats específiques d'aprenentatge.
 • TDAH (Trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat).
 • Altes capacitats intel·lectuals.
 • Incorporació tardana al sistema educatiu.
 • Condicions personals.
 • Historia escolar.
Enguany, ens diu el Consorci, que hi ha hagut una matrícula d'alumnes amb NEE de 21.542, un 11,9% del total matriculat el curs 18-19, dels que 19.825 ho han fet a centres ordinaris i 1.717 en centres d'Educació Especial.

A totes dues lleis es deixa a criteri "d'algú" donar o treure aquesta atenció específica, encara que poden necessitar un suport educatiu, això no implica aconseguir els recursos.

Només casos molt greus de disfunció motora, neurològica i també trastorns greus de comportament són afegits dins el grup dels que rebran especial atenció; deixant fora a la majoria d'alumnat, que segons la llei hauria de ser-hi sota l'aixopluc del suport educatiu.

Aleshores, sota quin criteri es pot facilitar o no la inclusió?, és lícit fer campanya entorn d'un nou model d'escola inclusiva sabent que a molts infants i joves se'ls hi nega?


A l'aula quins recursos realment hi ha?

Els docents, que es troben amb un alumnat nou, amb necessitat d'especial atenció. Requereixen formació especifica i temps afegit per programar el desenvolupament d'aquest alumnat al màxim de les seves possibilitats, i fer-ho amb dinàmiques inclusives.

Els/les monitors i les monitores de suport educatiu a l'aula. A aquests professionals de l'educació se'ls encomana l'objectiu de donar suport i acompanyar els alumnes amb NEE, treballar l'autonomia i la regulació de la conducta, afavorint la participació i l'aprenentatge dels alumnes i la seva l'autoregulació, així com assessorar a docents i al centre. 

Amb contractes per hores i amb categoria de monitors o monitores les administracions compten amb personal sobrequalificat en àrees relacionades amb la seva tasca, un personal perfecte per a cobrir la necessitat i a preus molt econòmics.

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC estem treballant per revertir aquesta situació i que els salaris i el temps de dedicació estiguin en consonància amb la responsabilitat que implica la nostra tasca.


Cal un reconeixement real de la diversitat a l'aula i de les necessitats que això representa per a no oferir serveis educatius excloents i cal també reconèixer la tasca professional de les persones que realitzen l'atenció directa als alumnes amb NEE, vetlladores i vetlladors, que cada dia treballen amb més motivació que recursos.