dijous, 22 de març del 2018

Estic embarassada!

Desitgem que gaudeixis del teu embaràs i de la maternitat! Per això et fem un petit resum dels teus drets, com a treballadora del lleure, durant aquesta etapa. 

Recorda que pots demanar més informació a través del nostre mail lleure@usoc.cat

L'embaràs

- Si tens molèsties causades per l'embaràs o hi ha risc per a tu o per a la criatura pots anar al teu metge de capçalera que et donarà la baixa per malaltia comuna.

- Si és el teu lloc de feina el que suposa un risc per a la teva salut, o la del peque, l'empresa haurà d'adoptar les mesures pertinents:
  • Canviar-te de lloc de treball, a un més adient, sense modificar condicions ni sou.
  • Donar-te, a través de la mútua de l'empresa, la baixa. En aquest cas cobraries el 100% del teu sou. Consulta amb el teu coordinador o coordinadora els tràmits que hauràs de seguir.
  
El permís de maternitat

- Tens dret a un descans de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables si tens un part múltiple, en dues setmanes més per cada fill/a a partir del segon.

- Aquest permís es pot ampliar fins a tretze setmanes més, en cas de parts prematurs, o si el nadó necessita quedar hospitalitzat.

- El pare podrà gaudir de forma simultània o successiva d’una part del permís, però la mare ha de gaudir de 6 setmanes de descans immediatament després del part.

- Si el període de baixa coincideix, total o parcialment, amb les vacances, aquestes es gaudiran a continuació de l’alta mèdica o en un altre moment, si ho acordes amb l'empresa.

La lactància

- Tens dret a una hora diària retribuïda d'absència del treball, per lactància d'un infant menor de 9 mesos.

  • Pots dividir-la en dues fraccions.
  • Pots acumular totes aquestes hores en jornades senceres a gaudir inmediatament després del permís de maternitat en un període de 30 dies naturals.
- Si ho decideixes, aquest permís, el pot gaudir el pare.
- El permís augmentarà proporcionalment en cas de part múltiple.

Altres drets

Reducció de jornada per maternitat

  • Podràs gaudir d’una reducció de jornada fins que el teu fill o filla faci els 12 anys.
  • El percentatge de reducció serà entre el 12,5% i el 50% de la jornada.

Excedència

  • El període màxim d’excedència no serà superior als tres anys, a aplicar des de la data de naixement. Aquests tres anys es computaran a efectes d’antiguitat.
  • La fi de l’excedència et dóna dret a recuperar la jornada i la categoria laboral  que tenies abans.

Per a la teva parella

Es reconeix un permís per paternitat, independent i autònom del de maternitat, de 8 setmanes.