dimecres, 13 de febrer del 2019

ACORDS DEL CONVENIACORD PARCIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA PER A L’ANY 2019 

Amb data 13 de febrer de 2019 hem arribat a un acord sobre les taules salarials corresponents al 2019. 

Aquest acord ens permet mantenir el poder adquisitiu per aquest any evitant, així, la cronificació de la congelació salarial que hem patit al llarg del 2018 fruit de la manca d’agilitat de la negociació. 

Els sindicats CCOO, UGT i USOC considerem que l’acord de taules pel 2019 ens permetrà aprofundir en altres temes que són importants d’aconseguir: recuperació del 2018, millora en permisos,...

L’acord el composen els següents punts: 

  • Les taules salarials del 2016 s’incrementen en un 1% pel període gener a agost 2019, inclosos, per a totes les categories. 
  • Les taules salarials anteriors (les del període gener a agost) s’incrementen en un 1’5% pel període setembre a desembre de 2019, per a totes les categories. 
  • Cap categoria percebrà, a partir de setembre de 2019, un import inferior al que resultaria, si s’extrapolés aquest import mensual en termes anuals, a 13.500 euros. 
  • Igualment, cap categoria percebrà, a partir de l’1 de gener de 2020, un import inferior als 14.000 euros anuals, si bé les parts condicionen la percepció d’aquest import per la categoria de Controlador de sala a la revisió de la descripció de funcions del conveni per tal d’adaptar-lo al Acord del grup de treball de contractació pública de l’ICUB. 
  • Ambdues parts manifesten la seva voluntat de incloure en la negociació global del conveni mesures que compensin la congelació de taules del 2018. 


Les noves taules salarials seran d’obligatòria aplicació el mes següent a la seva publicació en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). Tanmateix, volem posar en valor el resultat de les consultes als/les treballadors/es del sector, que ens legitima per plantejar mobilitzacions. Aquest acord només és l’inici per aconseguir un conveni amb millores significatives.