dijous, 24 de maig de 2018

S'APROPA EL JUNY. QUÈ PASSA AMB LES MEVES VACANCES?

Imatge relacionadaEl més de juny s'acosta i tot el personal que segueix el calendari escolar sap el que això implica: a partir del dia 22 o busquem una altra feina o ens anem a l'atur! I és que ja hem "gaudit" les nostres vacances durant el curs.

A l'article 53 del nostre conveni diu que tenim dret a 30 dies naturals de vacances retribuïdes per any complet treballat.

Què són els dies naturals?
Són tots els dies de l'any, independentment de que siguin festius o caps de setmana.

Però jo no treballo un any complet...
Tindràs dret als dies que et corresponguin en proporció.

Quan puc gaudir de les vacances?
Si treballes a un centre educatiu seguint el calendari escolar, segurament les fas durant el període de Nadal, Setmana Santa i els dies de lliure disposició del centre. Ja que s'han de gaudir, preferentment, en els períodes de cessament d'activitat o de menor activitat de les empreses o centres de treball considerats individualment

Si l'activitat empresarial, o del centre, és constant al llarg de tot l'any, les vacances s'han de gaudir en torns rotatius de 7 i 23 dies naturals consecutius en dos períodes, que han de ser compresos, preferentmententre el 15 de desembre i el 5 de gener el primer, i entre el 15 juny i el 15 de setembre el segon

I si estic de baixa abans d'iniciar les vacances?
Si amb anterioritat a l'inici de les vacances et trobes en situació d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball o de malaltia comuna, podràs gaudir de les vacances a continuació de l'alta mèdica o en un altre període, de comú acord entre les parts.


Et queden dubtes? Contacta amb nosaltres a lleure@usoc.cat