dimecres, 26 de gener del 2022

Encara sense acord en el Lleure Educatiu

ENCARA SENSE ACORD EN EL LLEURE EDUCATIU

 

On estem encallats? 

En la negociació del IV Conveni col·lectiu i més concretament de les taules salarials, després d’una negociació que es va iniciar l’any 2018 i de la que resta pendent altres temes d’importància.

 

D’on venim? 

Essencialment de congelacions salarials entre el 2016 i 2021, a excepció de l’any 2019 que vàrem poder acordar unes taules per aquell any. Hem fet grans esforços per adaptar-nos als efectes de la pandèmia i les seves conseqüències sobre les persones treballadores i les empreses. Però entenem que aquest any 2022 és moment de començar a recuperar poder adquisitiu dels salaris, després de la pèrdua, tenint en compte que només l’any 2021 l’IPC català s’ha situat per sobre del 6%.


Darrera proposta de les patronals 

 Després de mesos de negociació de les taules salarials, de sol·licitar la part social, el mes de juny passat, la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, de renúncies importants de la part social com a la retroactivitat salarial a l’any 2021; la part patronal va presentar la seva darrera proposta que inicia l’any 2022 amb un increment de l’1% el mes de gener, que considerem insuficient per començar la recuperació.


Proposta de la USOC i la UGT 

Després de molt de temps de negociacions entre patronals i sindicats presents a la mesa de negociació del conveni, i davant de propostes patronals que considerem insuficients encara, la USOC i la UGT hem presentat a la resta d’entitats presents a la negociació una proposta conjunta de mínims, que, tot i així, les patronals tampoc no s’avenen a acceptar. 

2022 Increment salarial de l’1,5% amb efectes 1/01/22 

2022 Increment salarial de l’1% amb efectes 1/09/22 

2023 Increment salarial del 2% amb efectes 1/09/23 

2024 Increment salarial del 3% amb efectes 1/09/24 

Acompanyant aquesta proposta, i per a compensar la moderada pujada salarial i els no increments dels anys 2018, 2020 i 2021 demanem unes millores socials per al sector.

 

Consideracions 

Aquesta situació, que sembla enrocada, ha de tenir un punt de trobada. 

El sector necessita un acord, les persones treballadores no són el problema, són la solució.

 Volem tancar un conveni digne, ja!