dimarts, 13 d’abril del 2021

La figura del delegat/da en PRL

 Saps qui són els delegats/des en


 prevenció de riscos laborals?Tot i que els centres educatius poden semblar entorns segurs, tota activitat laboral comporta els seus riscos i aquests tenen possibles conseqüències. Per això ens hem de prendre seriosament la prevenció, doncs ens ajuda a evitar accidents i a prevenir malalties.

És important saber que les empreses estan obligades a garantir la seguretat i la salut de les seves treballadores i dels seus treballadors.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) té com a objectiu:

Promoure la seguretat i la salut dels treballadors/es mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

Així doncs, a més  dels representants dels treballadors/es en el comitè d'empresa, la LPRL inclou la representació especialitzada en seguretat i salut laboral a través dels delegats/des de prevenció

Qui són?

Són treballadors i/o treballadores escollits per i entre els representants legals dels treballadors/es en el comitè d'empresa o entre els delegats i delegades de personal, amb funcions específiques en matèria de riscos laborals en el seu lloc de treball.

Quants són?

Les empreses compten amb un nombre determinat de delegats/des de PRL depenent del seu nombre de treballadors/es:

- A les empreses de fins a 30 treballadors:  1 delegat de prevenció, que ha de ser el delegat de personal.
- A les empreses que tinguin entre 31-49 treballadors: un delegat de prevenció escollit pels delegats de personal i entre membres d'aquest col·lectiu.
- De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció.
- De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.
- De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció.
- De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció.
- De 2001 a 3000 treballadors:  6 delegats de prevenció.
- De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció.
- A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció.

Quines són les seves competències? 

- Col·laborar amb l'empresa per millorar l'acció preventiva.

- Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i de les treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos labrorals.

- Ser consultats per l'empresari, abans d'excutar decisions referents a l'art. 33 de la Llei 31/1995 de PRL, abans que siguin executades.


- Exercir una tasca de vigilància i control sobre l'acompliment de la normativa de PRL.

Ara, en temps de pandèmia, més que mai, a la USOC ens preocupem per la salut de les treballadores i els treballadors. Si teniu qualsevol dubte o incidència, no dubteu en contactar-nos!

lleure@usoc.cat

Per a més informació sobre la Llei 31/1995 de PRL, entreu al següent enllaç:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292