dilluns, 1 de març del 2021

Assetjament sexual o per raó de gènere

Assetjament sexual... Què és?

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, que s'exerceix amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Les dades avalen la importància de treballar vers aquestes situacions, hi ha estudis on es xifra en un 50% el nombre de dones europees que han patit assetjament sexual al llarg de la seva vida laboral.

Com es produeix l'assetjament sexual?
Pot ser verbal:
 • Difonent rumors o et demanant sobre la teva vida i preferències sexuals.
 • Fent comentaris o bromes obscenes.
 • Amb comentaris grollers sobre l'aparença física.
 • Pressionant amb activitats lúdiques que no són desitjades.
 • Demanant directament favors sexuals

No verbal:
 • Usant gràfics o dibuixos amb contingut sexualment explícit.
 • Enviant missatges de contingut sexual ofensiu.
 • Amb mirades lascives al cos.
 • Fent gestos obscens.

I fins i tot físic:
 • Apropament físic excessiu.
 • Arraconar o buscar espais per quedar-se a soles innecessàriament.

Assetjament per raó de sexe... què és?

Qualsevol comportament que, per motiu del sexe d'una persona, s'exerceix amb la finalitat d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes. Aquest tipus d'assetjament es considera discriminatori i en conseqüència, vulnera l'article 14 de la Constitució i també l'article 4.2.e. de l'Estatut dels Treballadors. 

Aquestes conductes són atemptats contra la dignitat: Només pel fet de ser dona, per estar embarassada o per causa de la maternitat, amb motiu del seu gènere, perquè no exerceix el rol cultural establert o quan hi ha un intent de conciliar la vida personal i laboral.

Com es produeix l'assetjament per raó de gènere?
 • Amb l'utilització d'expressions com "dona havies de ser!" 
 • A entorns humiliants, intimidadors, degradants o ofensius per ser dona, estar embarassada o tornant del permís de maternitat.
 • Les actituds condescendents o paternalistes.
 • Insultant basant-se en el sexe o l'orientació sexual de la persona.
 • Mostrant conductes discriminatòries per raó de gènere.
 • Parlar fent servir formes ofensives.
 • Quan es ridiculitza o es menystenen les capacitats o el potencial per raó de gènere.
 • Utilitzant humor sexista.
 • Ignorant les aportacions, comentaris o les accions d'algú per raó de gènere.


Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC LLEURE 
treballem perquè tots els entorns laborals siguin segurs i
 respectuosos. Amb les nostres accions volem promoure 
condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i per 
raó de sexe. És per això que participem activament en els
 processos de prevenció i denúncia de les situacions d'abús.