dimarts, 7 de novembre del 2017

I si faig vaga?

Què és una vaga?
La vaga és un recurs dels treballadors i treballadores per defensar els seus drets laborals. Consisteix en protestar abstenint-se de realitzar la tasca que es desenvolupa normalment per tal d'exercir una pressió social o cap a l'empresa, amb la finalitat d'obtenir una millora en les seves condicions de treball. 

La convocatòria de vaga s'ha de fer tenint en compte una sèrie de procediments, conforme a la llei vigent. Si tens dubtes consulta al teu sindicat!

Resultat d'imatges de huelga

Jo he d'avisar a l'empresa?
No tens l'obligació de preavisar de la teva decisió. Per motius organitzatius pots comunicar-ho, però l'empresa no pot substituir-te per treballadors/es alïens a l'empresa. 

Què passa amb el sou?
El dia de vaga es descomptarà de la teva nòmina. El descompte salarial partirà del nombre d'hores concretes de treball que tens adjudicades el dia de vaga. Els conceptes que es veuen afectats pels descomptes aplicats per secundar una vaga són els següents:

  • Complements, excepte el de puntualitat o similars. 
  • Salari base.
  • Part proporcional de les pagues extres.
  • Dies de descans setmanal, però el descompte mai afectarà als festius anuals ni a les vacances.
Em poden sancionar?
No et poden sancionar per absentar-te del teu lloc de treball durant una vaga. Recorda que tens dret a fer-la!