dijous, 16 de novembre del 2017

El 21 de desembre què faig?


El 21 de desembre, com ja sabeu, serà dia d'eleccions.

Segons l'article 13.6 del Real Decreto 605/1999, de regulació complementària dels processos electorals diu que:

“En el supuesto de que el día fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea día festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente"


Dit això, aquest article afecta a tots els centres escolars 
i a tot el personal que hi treballa. 
Per tant, el dia 21 de desembre serà inhàbil 
(a efectes escolars, festiu no recuperable).