dimecres, 13 de gener del 2021

Contagiar-se o passar fred?

La solució de ventilar les aules per protegir-se del coronavirus en els centres escolars amb l'arribada del fred resulta un problema. Per això, la Federació d'Ensenyament de la USOC (FEUSOC) us proposa el Pla de ventilació escolar per donar resposta a la inquietud generada en la comunitat educativa al respecte.

Del que es tractaria és de buscar un equilibri entre garantir la suficient ventilació i qualitat de l'aire dels espais (vetllant per les nostres condicions de treball i de les persones que tenim a càrrec), evitant alhora, un consum excessiu dels recursos energètics de calefacció. "D'aquesta manera, no s'haurà de triar entre reducció de riscos sanitaris o confort tèrmic; és a dir, entre contagiar-se o passar fred", explica Imma Badia, secretària de Salut Laboral de FEUSO.

En què consisteix el Pla de ventilació escolar?

El Pla de ventilació escolar és específic per a mesurar i valorar la qualitat de l'aire ambiental. Contribueix a ventilar correctament les aules i evitar contagis per coronavirus.

Consisteix a prendre mostres de temps de ventilació i nivells de CO₂ al llarg d'una jornada lectiva, que es recullen en una plantilla. Aquests valors es traslladen a una eina informàtica que resumeix en un informe els valors de concentració d'estat estable de CO₂ (valor màxim); el valor mitjà i màxim de l'aula, i el cabal objectiu d'aire exterior.

FEUSOC considera que seria molt recomanable tenir un mesurador de CO₂ visible pel professorat de manera permanent i de no ser possible, recomana mostrejar inicialment les aules amb major densitat d'alumnes per la seva dimensió, verificar els valors i adequar el temp de ventilació.

Sistemes de filtració HEPA

FEUSOC demana també a les Administracions que dotin als centres educatius de sistemes de filtració amb filtres d'alt rendiment, com els HEPA, ja que poden resultar útils com a complement a la ventilació sense passar fred i contribuir a la millora de la qualitat de l'aire i en la prevenció de contagis per covid-19.

Igualment, FEUSOC recorda que, a més de les solucions que es proposen per a mantenir la qualitat de l'aire a l'interior de les aules, sempre serà necessari continuar usant mscareta, mantenir les distàncies de seguretat i les mesures d'higiene necessàries. "El risc de contagi zero no existeix, encara que ventilant adequadament poden reduir la propagació del coronavirus".
 
Per a més informació fes clic AQUÍ