dimarts, 1 de desembre del 2020

El conte de mai acabar


El conte de mai acabar ... 


“El Govern tanca a partir de demà tots els centre educatius de Catalunya...” 12/03/2020


El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, seguint instrucció del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà, divendres 13 de març, tots els centres educatius del país, i per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars 


“Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu, estiu 2020...” 2/6/2020

La importància del lleure en el desenvolupament de la infància i adolescència. Les activitats d'educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l'estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i joves, així com a la creació d'una societat més responsable i compromesa. Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys, són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.


“S’obren les inscripcions, colònies de l’estiu”

Les activitats de lleure s’adaptaran als protocols per la COVID-19, amb més activitats a l’aire lliure i grups reduïts 10/6/2020

 

“Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil ...” 19/10/2020

Avui s’han publicat mesures anunciades ahir pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat per tractar de reduir el ritme de contagis de la Covid-19. Entre les mesures que preveu la resolució destaca que per als propers 15 dies es suspenen temporalment les activitats de lleure infantil i juvenil com la que habitualment duu a terme l'associacionisme educatiu, esplais i agrupaments, així com la de qualsevol empresa o organització que realitza activitats de lleure educatiu amb infants i joves. De la mateixa manera, també queda restringida la possibilitat de realitzar excursions, colònies i trobades amb aquesta finalitat que habitualment acullen les instal·lacions juvenils.


Pel que fa a l'activitat docent, es preveu mantenir obertes escoles i instituts i mantenir suspeses les extraescolars que no es facin amb grups estables del mateix centre escolar. 17/11/2020


Perquè si a l'estiu passat l’administració va confiar en que les activitats de lleure educatiu eren segures, necessàries i de qualitat per als  nostres joves i infants, i així es va demostrar, superant amb èxit l’experimentavui se'ns castiga a no poder realitzar les activitats extraescolars ?

Demanem reconeixement de la nostra tasca, no només en moments d'incertesa.

El Lleure Educatiu és un entorn destacat per al creixement de la persona . És un espai d’educació integral i d’educació en valors incomparable. 

L’educació en el lleure  és una escola de vida . 

El Lleure és solidari  

El Lleure ha de ser reconegut