dijous, 26 d’octubre del 2017

OVERBOOKING AL MENJADOR

La GRAN PREGUNTA que ens fem molt sovint els monitors de menjadors:

Quina és la ràtio de monitors/es - infants que s'ha de fer servir al menjador escolar?

El decret que regula el servei de menjador està molt desfasat (te data de l’any 1996) una realitat totalment diferent a l’actualitat.

Per tal de garantir un servei educatiu de qualitat i integral, les ràtios s’han d’actualitzar no només per als infants sinó també per a tots els treballadors d’aquest sector per poder aconseguir una millora en les condicions laborals, garantir un millor aprenentatge dels infants, etc.

Actualment, en molts centres és impossible realitzar cap activitat educativa per la massificació d’infants que participen en aquest Espai Migdia, que no està gens compensat amb el nombre de monitors que donen aquest servei.
Com ja sabreu, aquesta situació afecta directament tant en la qualitat del servei que nosaltres com a monitors volem donar, com en la qualitat del servei que reben els nostres infants.


De moment, el passat 8 de Setembre de 2017 en un plenari del Parlament, van aprovar una moció per demanar al Govern que elabori, durant aquest curs, un nou decret de menjadors escolars, i actualitzar el decret actual que data del 1996. En aquesta moció presentada per un grup parlamentari, demanava que el menjador escolar sigui un dret, gratuït i universal en totes les etapes d'educació obligatòria.

Cal remarcar que l’estona del menjador escolar forma part també de la franja horària escolar.

En aquesta sessió també es va demanar la  regulació de les ràtios d'alumnes i monitors a Infantil, amb un monitor per cada 10 alumnes, a Primària amb un monitor per cada 15 nens, i a Secundària, amb un monitor per cada 25 estudiants i es va afegir de modificar aquesta ràtio en cas que hi hagi alumnes amb necessitats educatives especials.

Nosaltres com a educadors/es volem 
una bona qualitat educativa!!!

Hem de vetllar per als nostres infants 
i per a nosaltres!!!


Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC demanem que es regulin les ràtios urgentment.