dimarts, 20 d’octubre del 2020

Què és la nòmina? Com es calcula el meu sou?

En moltes ocasions ens preguntem per a què serveix la nòmina i sobretot com es calcula el nostre sou. 

És important ser conscient de la importància de la nòmina, ja que és el document que justifica la liquidació i pagament del salari. Té la funció d’informar el treballador de totes les dades referides a la seva relació laboral amb l’empresa, i és un document útil perquè:

  • Garanteix que l’empresari compleix amb la seva obligació de pagar el salari.
  • Ajuda el treballador a entendre totes les quantitats que inclou la nòmina i per corregir errors, per això és important que el treballador conservi totes les seves nòmines.
  • És un document fonamental per futures reclamacions de quantitats davant l’Autoritat Laboral, i per la comprovació d’indemnitzacions en cas d’acomiadament.
  • La nòmina pot utilitzar-se com a prova que existeix una relació laboral, tot i que no es tingui contracte per escrit.
  • És un document que permet comprovar que el treballador ha cotitzat, i la quantitat per la qual cotitza, i per tant una prova per futures reclamacions en matèria de pensions de jubilació, etc. Igualment permet comprovar i reclamar en matèria d’IRPF.
  • Permet comprovar que el salari mínim que per cada categoria professional estableix el conveni és el que realment es paga als treballadors. En definitiva, permet comprovar que una empresa aplica l’estructura salarial fixada al conveni.

                                                 Fes clic a la imatge per saber com calcular el teu salari👇